Afyonkarahisar’da korona sahtekarlarına ceza

Afyonkarahisar İl Hıfzısıhha Meclisi, bugün saat 10.00’da Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Koronavirüs salgını sürecinde aslında temaslı olmayan kişilerin kendilerini temaslı gösterdiklerinin anlaşılması üzerine valilik tarafından bunu önleyici cezalar getirildi.

Toplantıda, koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir karan alınarak uygulamaya geçirildi. Toplantı sonucu alınan kararlar ile ilgili şu ifadelere yer verildi: “İçişleri Bakanlığının 30.07.2020 tarihli ve 12682 sayılı Genelgesi ile evde izolasyona alınan koronavirüs tanılı ya da temaslı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullanna uymalarının sağlanması amacıyla “Filyasyon Çalışmalan Takip Kurullan” oluşturulmuş, İçişleri Bakanlığının 14.08.2020 tarihli ve 13180 sayılı Genełgesi ile salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalli Denetim Ekipleri teşkil edilmiş, İçişleri Bakanlığının 11.09.2020 tarihli ve 14810 sayılı Genelgesi ile de izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını  sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin Valiliklerce tahsis edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına karar verilmişti.

Gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir.Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır.

Türk Ceza Kanununun 206’nci maddesi ile “bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası iIe cezalandıracağı” hükme bağlanmıştır. Salgınla mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27’nci maddesinde ise İl/iłçe Hıfzısıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.Bu bağlamda koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak, bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi gereğince işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Alınan karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza Kanununun 195’in maddesi gerekli işlemler başlatılacaktır.Gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak, bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası verilecektir.

Bu kararlar tavsiye niteliğinde olmak kaydı ile İlçe Hıfzıssıhha Kurullarına tebliğ edilmesi gerektiğine;

Oy birliği ile karar verilmiştir.”Henüz yorum yapılmamış.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Gizlilik Politikası koşullarını kabul ediyorum.