Milliyet kavramı temelde ne anlama geliyor?

Milliyet kavramı temelde ne anlama geliyor? Bir devletin sınırları içerisinde doğup anne ve baba nedeniyle ya da vatandaşlık işlemleri sonucunda belirlenen kavram, içinde manevi hazineler barındırıyor.

1

Milliyet duygusunun tarihi oldukça eskiye dayanıyor. Avrupa’ya 19. yüzyılda yerleşen bu duygu, Türklerde İslamiyet öncesinde yerleşmiş durumda.

2

Kelimenin çeşitli sözlüklerde, ansiklopedilerde birçok anlamı bulunuyor. Örneğin kelimenin karşılığı Yeni Türk Ansiklopedisi’ndeki maddede, aynı kavim veya milletten olma hali iken Lügat-ı Nâcide’de, bir milleti diğerlerinden ayıran haller olarak ifade ediliyor.

3

Herhangi bir devlet kurulmadığında bile milliyet var olabiliyor. Bu nedenle bu iki kavram arasında çeşitli farklar bulunuyor. Belli özelliklerle benzerlerinden ayrılan sosyal grup anlamına gelen bu kavram, siyasi hakimiyet statüsü kazandığında millet haline dönüşüyor.

4

Devlet kavramı ise içinde birçok milleti barındırabiliyor. Milliyet vasfı, sosyal ya da kültürel grubu, birliğinin şuuruna vardırarak ona siyasi hakimiyet emelleri aşılıyor.

5

Bir milleti meydana getiren unsurların toplamı olarak bilinen kavramın, bir sosyal ya da kültürel gruba ait şuurunun temelinde birçok etken yer alıyor.

6

Bir dile, dine, iktisadî teşkilâta, belirli beden farklılıklarına, hatta bu faktörlerin çoğuna birden mensup olma hali rol oynuyor. Bu kavramın birden fazla imparatorluğun parçalanmasında da etkisi büyük.

7

Çeşitli rolleri içinde barındıran bu kavram, tarihte mahkumiyet altındaki kavimlerin kurtulması için bir nevi silah aracı olmuş. Bu kapsamda milliyetin ülkü olarak anlamı; gelecekteki milletin varlığına tutkunluk yani iradî bir milletin tohumu olarak ifade ediliyor.

8

Kavramın bir diğer anlamı da vatandaş ya da tebea olarak fertlerin haiz oldukları hukuki vasıf veya milletin üyelerinin sahip olduğu vasıf. Kavramın Lügat-ı Nâcide’de önemli bir anlamı var. Buna göre kavram, bir milleti diğer milletlerden ayıran haller ve hususiyetlerin toplamı.

9

Bir milleti diğer milletlerden ayıran durumlar, hususiyetler, esas ve prensipler olarak adlandırılan kavram, millet kavramından oldukça farklı.

10

Cemiyet birimi olarak belirtilen millet kavramı, o hususiyet ve esasları sinesinde toplayan insan kitlesi şeklinde adlandırılıyor.

11

Kelimenin meşhur bir ifadesi de bulunuyor. Bu ifade ise şöyle: “Millet inkişaf etmiş bir milliyettir, milliyet ise tohum halinde bir millettir.”

Henüz yorum yapılmamış.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Gizlilik Politikası koşullarını kabul ediyorum.